Tréninky brzo začínají :-)

Ahoj kamarádi. Naše společné tréninky začínají již v pátek dne 6. 10. 2023 v tělocvičně ZŠ Hronov (na autobusovém nádraží). Začátečníci mají trénink od 15.00 do 16.00 hodin a cvičenci s technickými stupni v karate (barevnými pásky) od 15.00 do 17.00 hodin. Těším se na společné setkání :-). S pozdravem Michal Novák.

Činnost oddílu po prázdninové přestávce zahájena :-)

Ahoj sportovci. Dnem 3. 10. 2022 zahajujeme po prázdninové přestávce opět sportovní činnost oddílu Karate DOMINO, a to v tělocvičně ZŠ Velké Poříčí. Všichni přihlášení sportovci se dostaví dne 3. 10. 2022 v 16.00 hodin do tělocvičny ZŠ Velké Poříčí, kde získají úvodní informace k činnosti oddílu, jeho sportovních plánech ve školním roce 2022/2023 a v několika větách i školení k bezpečnosti naší výuky. Poté bude následovat první trénink.

Výukový cíl: Připravit cvičence přípravky karate na zkoušky ke zvýšení technické vyspělosti v karate (bílý pás), které proběhnou na konci měsíce května 2023. Účast na těchto zkouškách je podmíněna znalostí cvičebních sestav dle technického řádu v karate a úhradou souvisejících nákladů (členský poplatek Českému svazu karate, poměrná úhrada činnosti zkušebního komisaře apod.). V případě pokročilých cvičenců je cíl obdobný, a to získání dalšího technického stupně v karate.

S ohledem na úroveň dosažené technické vyspělosti přihlášených cvičenců bude jako v minulém roce rozdělena výuka na přípravku v karate, která začíná v 16.00 h a končí v 17.00 h a pokročilé cvičence, kterým trénink rovněž začíná v 16.00 hodin, kdy se do 17.00 hodin společně s trenérem podílí na výuce cvičenců přípravky v karate a následně zahajují svůj trénink v době od 17.00 do 18.00 hodin.

S sebou: cvičební obuv, sportovní oblečení.

Blahopřání k úspěšnému složení zkoušek

Dne 21. 6. 2022 úspěšně absolvovali 3 členové našeho oddílu (Karel Žid, Sabina Valterová a Bára Středová), za přítomnosti zkušebního komisaře Českého svazu karate pana Bc. Petra KOCMÁNKA, zkoušky na zvýšení technické vyspělosti v karate – 4. kyu. Blahopřejeme 🙂

Přidány nové odkazy

Ahoj. Do sekce důležité odkazy byly dle požadavku našich cvičenců přidány odkazy k soutěžním pravidlům karate a zkušebnímu řadu karate a kumite, které lze využít k domácí přípravě na páskování oddílu. Dne 1. 6. 2022 se v odpoledních hodinách uskuteční v městském parku v Hronově ukázka sportovní činnosti přípravky oddílu a oddílu Karate DOMINO. Sportu zdar

V pondělí dne 27. 9. 2021 se trénink koná

Ahoj kamarádi. V pondělí dne 26. 9. 2021 se trénink (v době školního volna) výjimečně koná. Držitelé technických stupňů karate (barevných pásků) se dostaví do tělocvičny v 16.00 h, ostatní cvičenci – začátečníci se dostaví do tělocvičny v 17.00 hodin. Trénink všech společně bude ukončen v 18.00 h.

Tato kombinace tréninků je zvolena tak, aby si pokročilí karatisté i začátečníci pořádně zatrénovali s ohledem na jejich technickou vyspělost. Sportu zdar.

První trénink již 20. 9. 2021

Ahoj kamarádi. První trénink oddílu Karate DOMINO je tady. Budeme se scházet každé pondělí (mimo státních svátků, školních prázdnin a ředitelského volna) v tělocvičně ZŠ Velké Poříčí. Podle počtu účastníků a technické vyspělosti docházejících členů oddílu jsou v plánu dva modely tréninků.

První model tzn. dostatek cvičenců a jejich odlišná technická vyspělost. Trénink pokročilých od 16.00 h do 18.00 h a paralelně trénink méně pokročilých od 17.00 h do 18.00 h.

Druhý model tzn. nedostatek cvičenců a jejich stejná technická vyspělost. Trénink od 16.30 h do 18.00 h.

V každém případě se sejdeme všichni dne 20. 9. 2021 v 16.30 h a tento den budeme cvičit do 18.00 h. S sebou u starších cvičenců kimono s páskem odpovídající technické vyspělosti a u mladších cvičenců sportovní oblečení do tělocvičny. Sportu zdar Michal NOVÁK

Koronavirus na ústupu, jdeme zase trénovat :-)

Ahoj kamarádi. Koronavirus je na ústupu, můžeme tedy začít zase trénovat. Nějaké změny nás však neminuly. Z důvodu rekonstrukce podlahy tělocvičny ve Velkém Poříčí se tréninky oddílu Karate DOMINO přesouvají do tělocvičny DDM Domino Hronov na adrese této příspěvkové organizace. Tréninky Sebeobrana pro děti se ruší z provozních důvodů bez náhrady. Čas tréninků oddílu Karate DOMINO je přesunut na pátek od 17.30 do 19.00 hodin. Tréninky začínají dnem 29. 5. 2020. Páskování proběhne až v podzimních měsících tohoto roku. Každý, kdo bude chtít trénovat a vstoupit do tělocvičny musí mít podepsané čestné prohlášení od zákonného zástupce a splňovat níže uvedená kritéria stanovené DDM Domino Hronov. Sportu zdar

Obecná omezení pro účastníky kroužků:

  1. Osobní rouška a sáček na odložení roušky.
  2. Vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení„.
  3. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům zájmového vzdělávání. Účastník předá při příchodu podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude vpuštěn do budovy.
  4. V budově nebude realizované hlídání dětí mimo kroužky (klub Amigo se neotvírá). Účastníci nebudou moci před ani po kroužku využívat prostory v budově.
  5. Postupně otvírané kroužky budou realizovány dle původního rozvrhu hodin.
    Kroužky ukončí činnost 26. června.

Kroužky budou probíhat s omezeními zohledňující prostorové možnosti.