Koronavirus na ústupu, jdeme zase trénovat :-)

Ahoj kamarádi. Koronavirus je na ústupu, můžeme tedy začít zase trénovat. Nějaké změny nás však neminuly. Z důvodu rekonstrukce podlahy tělocvičny ve Velkém Poříčí se tréninky oddílu Karate DOMINO přesouvají do tělocvičny DDM Domino Hronov na adrese této příspěvkové organizace. Tréninky Sebeobrana pro děti se ruší z provozních důvodů bez náhrady. Čas tréninků oddílu Karate DOMINO je přesunut na pátek od 17.30 do 19.00 hodin. Tréninky začínají dnem 29. 5. 2020. Páskování proběhne až v podzimních měsících tohoto roku. Každý, kdo bude chtít trénovat a vstoupit do tělocvičny musí mít podepsané čestné prohlášení od zákonného zástupce a splňovat níže uvedená kritéria stanovené DDM Domino Hronov. Sportu zdar

Obecná omezení pro účastníky kroužků:

  1. Osobní rouška a sáček na odložení roušky.
  2. Vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení„.
  3. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům zájmového vzdělávání. Účastník předá při příchodu podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude vpuštěn do budovy.
  4. V budově nebude realizované hlídání dětí mimo kroužky (klub Amigo se neotvírá). Účastníci nebudou moci před ani po kroužku využívat prostory v budově.
  5. Postupně otvírané kroužky budou realizovány dle původního rozvrhu hodin.
    Kroužky ukončí činnost 26. června.

Kroužky budou probíhat s omezeními zohledňující prostorové možnosti.