O nás

Sportovní oddíl KARATE DOMINO a zájmový kroužek Sebeobrana pro děti je provozován pod příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Domino Hronov, jejímž zřizovatelem je Městský úřad Hronov. Sportovní výuka dětí je zajištěna trenéry s odpovídající pedagogickou a trenérskou praxí s příslušným stupněm technické odbornosti v karate. Cílem tohoto projektu je snaha několika nadšenců – sportovců, vytvořit v oblasti Hronovska a Velkého Poříčí volnočasovou aktivitu zaměřenou na rozvoj sportovního karate a dětské sebeobrany. Vzhledem k tomu, že sportovní oddíl KARATE DOMINO je členem Královéhradeckého svazu karate a Českého svazu karate, mohou se naší členové účastnit pravidelných zkoušek na zvýšení svého stupně technické vyspělosti v karate tzv. páskování, případně různých sportovních utkání a seminářů pořádaných tímto svazem.