Oddílové páskování se kvapem blíží

Ahoj kamarádi. Dne 14. 3. 2018 proběhne v 15.00 hodin v tělocvičně ZŠ Velké Poříčí oddílové páskování členů oddílu za účasti zkušebního komisaře Bc. Petra Kocmánka. S tímto úkonem spojené finanční záležitosti je třeba uhradit včas, a to do středy 21. 2. 2018.

Oddílové tatami je „doma“ :-)

Ahoj kamarádi. Dnešního dne náš sportovní oddíl získal za úhradu z Karate klubu – Boda o. s. z Prahy zánovní tatami od firmy Hayashi. Strastiplná cesta pro tatami, s jeho naložením i složením v tělocvičně ve Velkém Poříčí, trvala celkem 9 hodin a urazili jsme okolo 400 km. Věřím, že toto tatami maximálně využijeme při přípravě na oddílové zkoušky, ale také na naše jarní závodění. Za jeho částečnou úhradu formou sponzorského daru děkujeme spol. Saar Gummi Czech s. r. o. a také příspěvkové organizaci DDM Domino Hronov 🙂

Do 30.10.2017 je třeba uhradit členský příspevěk

Ahoj kamarádi. Blíží se konec měsíce října, a tak je třeba dát do pořádku všechny administrativní náležitosti, týkající se činnosti oddílu. Věřím, že jste všichni řádně odevzdali přihlášku do oddílu a nyní je třeba do 30. 10. 2017 zaplatit i členské příspěvky ve výši 600,- Kč/rok. Členský příspěvek se platí v kanceláři ředitele DDM Domino Hronov, a to ve středu od 09.00 do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.00 hodin (úřední hodiny) nebo na účet 8272590207/0100, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte a příslušný číselný kód kroužku.

Sportovní sezóna 2017/2018 začíná

Ahoj kamarádi. Další školní rok začíná a s ním samozřejmě i naše tréninky sportovního karate :-).  Připomínám, že stávajícím členům našeho oddílu začíná první trénink v pondělí dne 11.9.2017 od 15.15 hodin, nově příchozím členům – náboru začíná první trénink v pondělí dne 25. 9. 2017 v 15.15 hodin. Cena oddílového příspěvku byla nově ze strany Domu dětí a mládeže Domino Hronov zvýšena na 600,- Kč/rok (zvýšení o 100,- Kč oproti minulému roku). 

Vyhodnocení činnosti oddílu Karate DOMINO – tréninková sezóna 2016/2017

Ahoj kamarádi. Do našeho oddílu Karate DOMINO ve Velkém Poříčí se v měsíci září 2016 přihlásilo celkem 23 dětí, z nichž fyzicky nastoupilo 21 cvičenců. V průběhu roku se s námi rozloučilo celkem 6 kamarádů a v současné době pravidelně do oddílu dochází 15 dětí. S dětmi trénujeme dvakrát týdně v pondělí a ve středu a když je třeba, tak i nepravidelně v pátek.  Jako náš trenérský úspěch považuji, že všech 14 cvičenců v březnu 2017 uspělo na oddílových zkouškách a získalo vyšší stupeň technické vyspělosti v karate a dále, že jsme po celý rok udrželi stabilní členskou základnu oddílu. Tréninková sezóna 2016/2017 bude ukončena ve středu dne 21. 6. 2017 a nová tréninková sezóna členů oddílu 2017/2018 začne již od pondělí dne 12. 9. 2017. Všem kamarádům přeji příjemné prožití letních prázdnin :-).

Ukázka oddílu a přípravky Karate DOMINO – Dětský den a akademie v Hronově

Ahoj kamarádi. V sobotu dne 3. 6. 2017 náš oddíl Karate DOMINO společně s kamarády z přípravky oddílu v Hronově vystoupil s ukázkou sportovního karate na Dětském dni a akademii Domu dětí a mládeže DOMINO v Jiráskově parku v Hronově. Děkuji všem členům oddílu za účast i disciplínu, kterou prokázali při vystoupení před diváky a rodiči. Foto – zde.

Sponzorský dar společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o. našemu oddílu

Ahoj kamarádí. Společnost Saar Gummi Czech, s.r.o., IČ: 25931857 poskytla v květnu roku 2017 našemu oddílu Karate DOMINO sponzorský dar ve výši 12.000,- Kč, který bude použit na nákup cvičebního povrchu pro děti tzv. tatami. Mnohokrát děkujeme.

Standardní tatami na cvičení sportovního karate má rozměr 10 x 10 metrů, včetně metrového bezpečnostního prostoru na každé straně. Vlastní prostor pro sportovní utkání dětí a mládeže je 8 x 8 metrů. Cena jednoho dílu tatami o rozměru 1 x 1 metr, tloušťka 2 cm se na trhu pohybuje od 580,- Kč/ks do 899 Kč/ks, kdy dražší díly tatami mají již příslušnou certifikaci World Karate Federation. Pokud bychom tedy jako oddíl zakoupili nejlevnější variantu tatami v základním rozměru 8 x 8 m, tj. bez bezpečnostního prostoru, tak celková cena sestavy se pohybuje okolo 38000,- Kč. Věřím, že se nám podaří oslovit případné sponzory a dětem toto sportoviště do konce roku 2017 zajistit. 

Na webových stránkách přidán odkaz „VIDEOGALERIE“

Ahoj kamarádi. Na webových stránkách YOUTUBE jsem po upozornění našeho kamaráda a mistra Pepíka Vláška (1. DAN – Shotokan karate, 1. DAN – Okinawské karate) nalezl video páskování některých cvičenců našeho oddílu Karate DOMINO na 8. kyu dne 15. 3. 2017. Toto video jsem po svolení jeho autora a rodiče jednoho ze cvičenců pana Petra Škody umístil do odkazu „VIDEOGALERIE“.

Oddílové páskování je za námi :-)

Ahoj kamarádi. Dnešního dne, po více jak půlroční přípravě našich cvičenců, se za účasti zkušebního komisaře Českého svazu karate pana Bc. Petra Kocmánka (4. DAN), konalo oddílové páskování našeho oddílu Karate DOMINO. Všech 14 přihlášených cvičenců tuto zkoušku úspěšně složilo a získalo tak právo nosit pás odpovídající barvy v karate. Celkem 3 cvičenci získali 6. kyu (zelený pás), 2 cvičenci získali 7. kyu (žlutý pás) a 9 cvičenců získalo 8. kyu (bílý pás). Jako nejlepší cvičenec oddílového páskování byla zkušebním komisařem vyhodnocena slečna Sabina Valterová (6. kyu). Panu Bc. Petru Kocmánkovi děkujeme za cenné sportovní rady, všem zúčastněným cvičencům blahopřejeme k úspěšnému složení zkoušky. Díky rovněž patří i rodičům a kamarádům, kteří přišli naše cvičence v hojném počtu podpořit :-).