Informace k činnosti oddílu a kroužku o Vánocích

Ahoj kamarádi. Tréninky kroužku Sebeobrana pro děti se po dobu zimních prázdnin (od 20. 12. 2019 do 1. 1. 2020) nekonají. Další trénink se uskuteční až v pondělí dne 6. 1. 2020.

INFORMACE pro členy oddílu Karate DOMINO: Ve středu dne 15. 1. 2020 se od 17.00 hodin uskuteční v tělocvičně ZŠ Velké Poříčí zkoušky na zvýšení stupně technické vyspělosti v karate za účasti zkušebního komisaře Bc. Petra KOCMÁNKA. Děti, které se zkoušky chtějí zúčastnit, musí být elektronicky přihlášeny, a to nejpozději do 2. 1. 2020 (poplatek 10,- Kč), mít zaplaceny členské známky na rok 2019 (cena 300,- Kč), platný průkaz karate (cena nového průkazu karate 115,- Kč) a potvrzení o zdravotní způsobilosti podepsané rodiči. Termín uhrazení finančních náležitostí s tím souvisejících je stanoven do neděle 29. 12. 2019. Zbývající finanční náklady budou uhrazeny ze strany DDM Domino Hronov. Další předpokládaný termín páskování je červen 2020.

Informace pro zájmový kroužek Sebeobrana pro děti

Ahoj kamarádi. Ve školním roce 2019/2020 je výuka dětí zájmového kroužku Sebeobrana pro děti stanovena takto:

Sebeobrana pro děti – Bc. Michal NOVÁK – 1.DAN

  • pro: děti od 4. třídy do 7. třídy ZŠ Velké Poříčí,
  • kdy: každé pondělí, od 30. 9. 2019 v době od 16.30 do 18.00 hodin, mimo státních svátků a školních prázdnin,
  • kde: Velké Poříčí, Náměstí čp. 563 – objekt tělocvičny ZŠ Velké Poříčí, sraz vždy před tréninkem v 16.25 hodin před budovou tělocvičny,
  • s sebou: sportovní oblečení, cvičební obuv, nápoj.
  • cena: 500,- Kč, při úhradě postupujte dle návodu DDM Domino Hronov – odkaz zde.

Informace pro členy oddílu KARATE DOMINO

Ahoj kamarádi. Ve školním roce 2019/2020, s ohledem na pracovní vytížení trenérů oddílu v zaměstnání, je stanoven trénink sportovního oddílu KARATE DOMINO takto:

KARATE pro pokročilé – trenér Bc. Michal NOVÁK – 1. DAN

  • pro: držitele výkonnostních stupňů v karate,
  • kdy: každou neděli, od 22. 9. 2019 v době od 09.00 hodin do 10.30 hodin, mimo státních svátků a školních prázdnin,
  • kde: Velké Poříčí, Náměstí čp. 563 – objekt tělocvičny ZŠ Velké Poříčí, sraz vždy před tréninkem v  08.50 hodin před budovou tělocvičny,
  • s sebou: karate-gi (kimono), cvičební obuv, nápoj,
  • cena: 700,- Kč – úhradu proveďte dle návodu DDM Domino Hronov – odkaz zde.

Máme nové tatami na JUDO

Ahoj kamarádi. Ze sponzorského daru spol. Saar Gummi Czech s.r.o., který byl poskytnut příspěvkové organizaci DDM Domino Hronov, bylo našemu oddílu zakoupeno zbrusu nové tatami na JUDO o rozměru 4 x 4 metry, které využijeme při nácviku porazů a hodů. Děkujeme.