Informace k činnosti oddílu a kroužku o Vánocích

Ahoj kamarádi. Tréninky kroužku Sebeobrana pro děti se po dobu zimních prázdnin (od 20. 12. 2019 do 1. 1. 2020) nekonají. Další trénink se uskuteční až v pondělí dne 6. 1. 2020.

INFORMACE pro členy oddílu Karate DOMINO: Ve středu dne 15. 1. 2020 se od 17.00 hodin uskuteční v tělocvičně ZŠ Velké Poříčí zkoušky na zvýšení stupně technické vyspělosti v karate za účasti zkušebního komisaře Bc. Petra KOCMÁNKA. Děti, které se zkoušky chtějí zúčastnit, musí být elektronicky přihlášeny, a to nejpozději do 2. 1. 2020 (poplatek 10,- Kč), mít zaplaceny členské známky na rok 2019 (cena 300,- Kč), platný průkaz karate (cena nového průkazu karate 115,- Kč) a potvrzení o zdravotní způsobilosti podepsané rodiči. Termín uhrazení finančních náležitostí s tím souvisejících je stanoven do neděle 29. 12. 2019. Zbývající finanční náklady budou uhrazeny ze strany DDM Domino Hronov. Další předpokládaný termín páskování je červen 2020.